Güneş Plastik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 19/10/2017 Tarihinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Tasarım Merkezimiz tescillenmiştir.

Tasarım Merkezi olarak amacımız ;

  • Ar-Ge ve yenilik yoluyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşmak için teknolojik bilgi üretmek,
  • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapmak,
  • Ürün kalitesi ve standardını yükseltmek,
  • Verimliliği arttırmak,
  • Üretim maliyetlerini düşürmek,
  • Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
  • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamını arttırmak

Şirketimiz, Tasarım merkezi olduktan sonra bünyesinde yürütmekte olduğu projelerde Ar-Ge ve yenilik projesine yönelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığından (TEYDEB),Özel teşvik Çağrıları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Santez projelerine başvurularda bulunmaktadır.